En fantastisk dag längst ut i havsbandet på Häradskär, som består av två skär förbundna av en spång.
TACK Bo Elis Magnusson, född och uppvuxen på Häradsskär, som berättade om livet i byn på ”Lotsskäret” och om fyrplatsen på “Fyrskäret” ( Stångskär) anlagd 1862-63.
Lotsplatsen var aktiv från slutet av 1600-talet till 1968. År 1858 lät Lotsverket bygga två hus med vardera tre lägenheter och en bagarstuga för lotsfamiljerna. Hus och miljöer har bevarats. Lotsinrättningen drogs in 1 juli 1968.
TACK till den kunniga och pedagogiska guiden Per Eriksson som gjorde oss uppmärksam på alla fåglar under vandringen på Östgötaleden och generöst delade med sig av allt kunnande om fågellivet därute.
Eva Haraldsson  + Pers artlista: Obsar Häradsskär 2024-05-18