Dagens utflykt till Sandudden- Malthult- Börgöl blev solig och varm. Vi gjorde en rundtur i lugnt tempo genom gamla kulturbygder med ängar och vackra bymiljöer. Tack till Lilian Strömberg, uppväxt och boende i trakten, som guidade och vet det mesta om byarna, torpen och dess historia. Turen utgick från Sandudden där det bl. a. funnits två affärer, skola och missionshus. Vi fick se huset där ”Cittra-Lasse” bodde och hade sin tillverkning av accordcittran vilken han hade patent på. I Malthult besökte vi Rolf Malteskog som sköter markerna väl runt omkring så att landskapet hålls öppet. Vidare på vägen mot Börgöl stannade vi till vid Ringstorps-Eken som är många hundra år gammal och fortfarande vid liv. Vid Fräkendalen tog vi första fikapaus. I Börgöl forsade vattnet i Börgölsån. Där har det funnits en hytta. Andra verksamheter har också varit torvbrytning och timmerflottning. Färden fortsatte sen tillbaka till Sandudden på ”andra” sidan ån med behaglig vandring på gamla landsvägen. Vi tog ett andra fikastopp i en ekbacke ner mot ån. Många fåglar hördes och sågs tex trädgårdssångare, spillkråka, bofink, lövsångare, koltrast, svarthätta, sädesärla, ladusvala, göktyta, ormvråk och fiskljuse. Vi såg sorgmantel. Exempel på växter var rockentrav, daldocka, gökärt, liljekonvalj, blåsuga, teveronika och humleblomster.
Ett tack till Bengt Jansson, som är uppväxt i området, för kompletterande information om områdets historia.
Bo Karlsson