Holmsjöhultängen, ca 3 km väster om Igelfors, har anor som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet.

Ängen är vackert belägen vid Holmsjön och består av en lummig gräsmark där stora hasselbuketter ger området karaktär.

Fram till 1994 var området, sedan länge ohävdat och under igenväxning. Idag är ängen röjd från lövsly, fårstängsel har satts upp och sedan 1995 sköter vi ängen med fagning, slåtter följt av bete och röjning senare på hösten. För att ytterligare skydda fåren under efterbetet har länsstyrelsen låtit sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel runt ängen. Så här kan verksamheten ett år på vår äng se ut: Året på ängen 2023

Växter

Holmsjöhultängen är väldigt örtrik. Tidigt på våren blommar hassel och tibast. Så småningom kommer blåsippor och vitsippor och i början av maj tar gullvivorna vid. Från midsommar kan man se nattviol, tvåblad och jungfru Marie nycklar liksom smörboll, skogsklocka och stor blåklocka. På högsommaren blommar den sällsynta fältgentianan. Drygt 200 växtarter har hittills räknats in. Växtarter Holmsjöhultängen 221031.

Djurlivet har gynnats

Fågellivet präglas av närheten till skogen och sjön. Holkarna har utöver svartvit flugsnappare och de vanligaste mesarterna hyst både kattuggla, sparvuggla och göktyta. Under vårkvällarna drar morkulla över ängen och på hösten hämtar nötkråka ofta nötter från det rika hasselbeståndet. Mindre hackspett syns också ofta undersöka ängens trädbestånd. I sjön häckar knipa och fiskmås och tranor hörs ofta i närheten.

Älg, hjort och rådjur besöker ofta ängen. Bävrar har också lämnat synliga spår i form av ett flertal fällda träd.

Hitta hit: https://www.google.com/maps/dir//Finsp%C3%A5ng,+612+95/@58.8418365,15.6475441,15.37z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4659548808cd1c39:0xb274f5c45813695e!2m2!1d15.6582552!2d58.8449821!3e0

Kontaktpersoner: Ingvar Tibblin 070 5136751 och Bo Karlsson 070 3108060