Texten är under omarbetning. Bilder kommer att infogas.

Holmsjöhultängen ca 3 km väster om Igelfors har anor från början av 1600-talet. Kring årsskiftet 1994-1995 startade ett restaureringsarbete för att återskapa en slåtteräng på ett nästan helt igenvuxet område om ca 2 hektar.
Starten hade föregåtts av diskussioner, studiebesök, viss utbildning och framför allt en studiecirkel med 15-20 deltagare. Cirkelns slutmål, att välja ett lämpligt område och komma överens med markägaren, uppnåddes på hösten 1994. Redan i augusti 1995 kunde vi inviga Holmsjöhultängen med ett slåttergille, efter omfattande röjningsarbete under vinter och vår. Vi hade också genomfört en växtinventering för att dokumentera startläget. Arbetet 1996 dominerades helt av stängseluppsättning för det planerade efterbetet. Nästan 400 m fårstängsel spändes upp på ekstolpar. Nu är vi inne i ett skötselmönster som förhoppningsvis skall fortgå år efter år.
April: Fagning (vårstädning) och i slutet av månaden firar vi valborg med eld och sång,
Augusti: Slåtter med efterbete.
Oktober: Vid behov, ytterligare röjning.
Resultatet hittills kan tydligt avläsas. Gräs och örter täcker redan marken, där tidigare, björk- och alsly helt dominerade.
Antalet arter ökar och tidigare fåtaliga exemplar syns redan i större antal.
Detta gäller bland annat fältgentiana och låsbräken.
1995 noterades totalt 127 arter. 1997 var noteringen 189 och ett år senare 201.

Utöver huvudmålet, att återskapa en slåtteräng, vill vi också gynna den biologiska mångfalden genom att låta vissa områden vara orörda. Det gäller bland annat ett ganska stort hasselbestånd, ovanligt i dessa trakter, och uppskattat av nötkråka, nötväcka och många insekter.

Efter en lyckad start gäller det nu att underhålla och utveckla ängen. Hittills har intresset varit stort. 30-35 personer har ställt upp och jobbat i samband med fagning och slåtter, men det finns plats för fler.

Hitta hit: https://www.google.com/maps/dir//Finsp%C3%A5ng,+612+95/@58.8418365,15.6475441,15.37z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4659548808cd1c39:0xb274f5c45813695e!2m2!1d15.6582552!2d58.8449821!3e0

Kontaktman: Kenneth Lekberg
Telefon: 0703 91 87 61
E-mail: kenneth.lekberg@bahnhof.se