Vår krets grundades 1955 ( då som Finspångs Biologiska Förening ) och fungerar sedan 1989 som lokal krets av Naturskyddsföreningen. Vår krets har drygt 500 medlemmar i olika åldrar.

Vårt övergripande mål är…

  • att bevaka natur- och miljövårdsfrågor i vår kommun.
  • att stimulera människors miljö- och naturintresse med hjälp av ett mångsidigt program.

Verksamhet:

  • anordnar kortare och längre utflykter för att lära oss mer om fåglar, växter, svampar etc.
  • bjuder in till intressanta föreläsningar.
  • alla, även icke medlemmar är välkomna på våra programpunkter
  • hävdar sedan 1995 Holmsjöhultängen ( 2 km väster Igelfors )
  • anordnar studiecirklar.
  • deltar i olika inventeringar.
  • har en facebook-grupp

Vår föreninglokal är Trumslagartorpet. Det är ett månghundraårigt soldattorp beläget på en kulle mitt på golfbanan. ( skylt: Naturskyddsföreningen – Trumslagartorpet )

I anslutning till torpet ligger nere vid Ölstadsjön vårt fågeltorn byggt av medlemmar 1985. Numera är det övertaget av kommunen som har stått för en upprustning.

STYRELSE

Ordförande     Bo Tufvesson

Vice ordf          Sven-Erik Pettersson

Kassör              Peder Antonson

Sekreterare     Eva Haraldsson

Ledamot          Bo Karlsson

Ledamot          Roger Karlsson

Ledamot          Per Nyling

Ledamot          Ingvar Tibblin