Det platta Svärtinge bjöd på det bästa av försommarväder. Vi var 31 personer som sakkunnigt leddes runt, guidade av Lars och Lena Eriksson. Rikligt med fågelsång, där flera näktergalar och svarthättor höll konsert. Vid fikat som avnjöts på en gammal strandvall fick vi veta mer om Glan och dess 20 fiskarter. Mot slutet gick vi genom flera reservat där vi hittade ängsbräsma, svinrot, liljekonvaljer, strutbräken och humleblomster.
Tack Lars och Lena för denna vackra vandring.
Bo och Karin Tufvesson