15 personer blev vi som samlades i Skedevi för en svängom i Prästängsuddens lövskog. En rik miljö där asp, ek, rönn, lind, lönn, hassel och några enstaka tallar tävlar upp mot skyn för att nå solljuset. Lönn och hassel når inte lika högt men kompenserar med att lägga ut många stora blad i halvskuggan. Vi noterade gransångare, trädgårdssångare, lövsångare, ekticka, tandrot och jungfrulin. Peder artbestämde en fältveronika. Tyvärr ingen rördrom denna gång, men vi njöt av solsken och mygg i mängd.

Ingvar Tibblin