Det blev en mäktig upplevelse under dagens 15 km långa utflykt i Kolmårdsbranterna. Vi bjöds på en dramatisk natur med mängder av stora flyttblock, bergsbranter formade av inlandsisen, besök i Bärsjöns naturreservat, underbar utsikt från Korpklint, en unik murad varggrop m m. Dagen började med snöblandat regn och slutade med en förhoppning om vårväder. Vi noterade flera fågelarter bl.a. spillkråka, skogssnäppa, rödhake, sädesärla och större hackspett.
Stort tack till Lars och Lena som ledde expeditionen över stock och sten, ibland obanat, men också längs Östgötaleden.
Bo och Karin Tufvesson