Det blev en givande och härligt skön försommardag vid Kvismaren. Första stopp vid Fiskinge där vi bl a såg pilgrimsfalk, årta och stjärtand. Därefter stopp vid Hammarmaden där en flock bläsgäss betade och grågässen visade upp sina gässlingar. Vi fortsatte och det blev fikastopp och mera skådning på plattformen invid Kvismare kanal. Där observerade vi många olika sjöfågelarter, bl a dvärgmås, svarttärna, grönbena, brushane, gråhakedopping, brun kärrhök m m. Sedan gick färden vidare mot Åsleholmarna, för ytterligare en skön fikastund inklusive fågelspaning. Havsörn, hämpling och fiskgjuse blev några nya obsar. En kort promenad genom vassen gav oss sävsångare, rödbena och vattenrall. Sammanlagt fick vi ihop 61 arter. En del växter noterades också, se foton.
Stort tack till Roger som guidade oss denna soliga dag!
Bo och Karin Tufvesson