Vid besöket fick vi mycket intressant information om hur det fungerar, så att vi får bra dricksvatten i våra kranar. Vattenverket i Finspång är det största av 6 vattenverk inom kommunen. Det försörjer 16000 personer med dricksvatten. Vattnet tas upp från sjön Bleken och behandlas på olika sätt för att få rätt kvalitet. Verket byggdes i slutet av 1960-talet. Numera har man ett modernt digitaliserat kontrollrum varifrån kommunens alla 6 verk styrs och övervakas. På senare år har vattenförbrukningen minskat betydligt från 8000 m3 till 4000 m3 per dygn. Detta till stor del tack vare att man aktivt letat efter och åtgärdat läckande ledningar. Produktionen av renat vatten måste kontinuerligt hållas igång. Skulle det bli stopp i utflödet, blir hela Finspång utan vatten inom 6 timmar. Stort tack till Per och Ove som tog emot oss, berättade om verksamheten, svarade på våra frågor samt visade lite innanför väggarna. Efter studiebesöket vandrade vi till Lunddalen och fikade där med utsikt över Bleken, där vattnet kommer ifrån. Vid vattenverket hörde vi bofink, och vid Bleken syntes storskrak, havsörn och sångsvan.

Bo Karlsson