Dagens fågelvandring var välbesökt. Hela 24 personer hade mött upp vid Vibjörnsparken. Roger Karlsson ledde oss sedan på vägar och stigar söder om industriområdet. Vi såg och hörde ett trettiotal arter. Större hackspett hördes trumma lite varstans. Det är tid för den för nu, för i mars är de i full gång med att markera sina revir med trumsolon. Dubbeltrast var en ny bekantskap för många. De två stjärtmesarna gladde liksom den sköna fikastunden vid Trumslagartorpet. Den lilla gölen norr om Ekedal var en ny bekantskap för flertalet av oss. Där huserade ett sångsvanspar, några knipor simmade runt liksom några tidiga krickor. De två tranorna som kom flygande slog sig ner väl synliga på en stenhäll i hagen intill.

Arter som vi noterade under den 9 km långa vandringen var: bofink, större hackspett, talgoxe, kungsfågel, nötväcka, gärdsmyg, trädkrypare, koltrast, knipa, gråtrut, rödhake, trana, korp, kricka, sångsvan, gräsand, dubbeltrast, domherre, stare, kaja, vitkindad gås, fasan, ormvråk, grönfink, gulsparv, kråka, stjärtmes och blåmes.

Dessutom såg vi utslagen hassel och tussilago på flera ställen.

Tack Roger för en fin vårvandring!

Bo och Karin Tufvesson

Tack Roger!