Årsmötet hölls även detta år i Missionskyrkan. Undertecknad blev vald till ordförande för ännu ett år. Anki Arvidsson avgick och ersattes av Roger Karlsson. Efter mötet avtackades Kenneth och Wiveka Lekberg efter flera års arbete med vår äng. Som avslutning berättade kommunens naturvårdssamordnare i ord och bild om sitt arbete. Protokollet från stämman kommer att publiceras när det är justerat och klart.

Bo Tufvesson