Elva deltog i Lars o Lenas vandring i Lovisebergsravinen och vid Knivsätters sandtäkt. Vi tittade på stinksvamp, björkfrö, åkerfräken, fina bestånd av strutbräken, död ved med tickor och i sandtäkten många bohål från sandbin o rovsteklar. I ravinen ska finnas jättegröe men det vi såg var skogssäv.

Ingvar T   Foto Lars Eriksson