Vi var 15 personer som slöt upp vid parkeringen till reservatet vid Svensksundsviken. Väl framme vid strandängarna kunde vi se mängder med vadare och gäss. Svartsnäppor, kärrsnäppor och större strandpipare samsades med vitkindade gäss och grågäss. En brun kärrhök sträckte förbi. Några pigga småsnäppor och en spovsnäppa gladde oss liksom den vackra ägretthägern som spanade i strandkanten. Väl framme vid fågeltornet passade några på att fika medan vi andra vandrade en bit längre ut. Där kunde vi komplettera artlistan med ett gäng krickor och en ensam skedand.

På marken växte smultronklöver och väddklint Båda väldigt lågväxande på grund av den kraftiga betningen.

Plötsligt lyfte alla gässen från vattnet. När vi vände på huvudena kom en havsörn glidande. Magnifikt! Strax efteråt passerade inte mindre än fyra ägretthägrar. Vilken plats att skåda fågel!

När vi vidare mot Utkiksberget såg vi många stolta fjällskivlingar. Det verkar vara ett år för dem. Flera deltagare försåg sig med dessa läckerheter men ryggade för den stinksvamp som växte lite länge fram.

Vid Utsiktsberget blev det en andra fika innan vi återvände till parkeringen.

Tack Roger för en utmärkt guidning. Hit återvänder vi gärna!

Bo och Karin Tufvesson

Artlista: Skäggdopping, ägretthäger, gråhäger, sångsvan, grågås, kanadagås, vitkindad gås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, brunand, vigg, knipa, havsörn, brun kärrhök, ormvråk, lärkfalk, trana, större strandpipare, småsnäppa, spovsnäppa, kärrsnäppa, brushane, storspov, svartsnäppa, grönbena, gråtrut, skräntärna, ringduva, ladusvala, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, stare, hämpling.