Vi var 19 personer denna dag som såg fram emot att besöka ett alla fall för oss nytt reservat. Vid Haddebo, på väg mot Närkesberg stannade vi efter vägen för promenera den första sträckan på landsvägen upp mot gården Munkerud. En flock nyfikna norska fjordhästar följde oss upp mot gården med de speciella stjärnformade fyruddiga gavelfönstren.

Väl där svängde vi ner mot Kopparbergs gård där reservatet ligger. På väg ner i reservatet tittade vi på fröställningar av hässelklockor och blommande stinksyska innan vi svängde av mot de två trefaldighetskällor som ligger där. De ansågs förr ha magiska och hälsobringande krafter. På 1800-talet och framåt tog sig källbesöken mer festliga former då man efter inmundigandet samlades för att spela och dansa på ängen och plocka gullvivor. Här berättade Ingvar om den aspskottssjuka och almsjuka som drabbat flera stora lövträd utefter stigen.

Vi fortsatte ner mot ängen där vi såg en hel del svamp. Rodnande flugsvamp, tydligen ätbar, var ny för mig. En grupp med nyuppkomna kantareller väckte samlarbegäret hos en del deltagare. (Man får plocka svamp för eget behov i naturreservat).

Efter fikat, på en vacker talludde i Hjärtasjön, gick vandringen vidare efter strandkanten med spår efter bäver. Innan vi lämnade reservatet berättade Ingvar om resterna av den tjärdal som fanns där. Tjäran var viktig för skydd av båtar och träredskap. Dessutom var den en viktig exportartikel.

På hemvägen valde många att besöka Vita Krala med sin fina gårdsbutik med egna odlingar. Här serverades en uppskattad lunch.

Ett stort tack till Ingvar och Boel för en intressant utflykt till för de flesta nya trakter.

Bo och Karin Tufvesson