I strålande sol kunde 15 personer njuta av naturen på landet under Per Fränneks guidning. Per är lantbrukare i Fräntorp och tog med oss på vandring genom vackra hagar till f.d. Torekulla gård, Vagelö och resterna efter Holma kvarn vid Hällestadån. På 1920-talet gjordes här en åsänkning (bild i kommentar) för att få mer åkermark. Viss kontrast till idag när det byggs bostäder, industrier …….. på åkermarken.
TACK Per för lokalhistoria och för inblick i frågor som berör lantbruk.
Ladan
Brukaren av Torekulla gård skulle leverera hö till lantbruket vid Finspångs bruk så på hösten fylldes ladan med hö som sedan fraktades på vinterväg och isen till Finspång.
Päronträdet
Laga skifte skedde i Vagelö by 1858-59. Mycket kunde vara påfrestande med att lämna en invand miljö. I skifteshandlingarna finns noterat att Brita Månsdotter skulle erhålla 3 riksdaler som ersättning för ett päronträd som var omöjligt att flytta till nya boplatsen. Kanske detta gamla päronträd??
Karl-Erik Karlsson Vagelö /Ur Hällestads-Bygden 1987 nr 2
I samma nummer kan man också läsa om Holma kvarn
Eva Haraldsson