I Regna strålade 17 personer samman för en temautflykt fåglar under kunniga Rogers och Peders ledning. Stort TACK!
Vi hörde/såg ett 20-tal arter bl.a. gök, svarthätta, gärdsmyg, svart-vit flugsnappare, grönsångare, lövsångare, taltrast och bofink samt koltrastens bo. Inte så mycket som blommade men majsmörblomma, gökärt, harsyra, liljekonvaljer på gång och skogsviol noterade vi. Flera svampar – stenmurkla, slemsvampen sotägg, klibbticka, björkticka, fnösketicka och aspticka.
Bokskogen är en pärla så här års 😊.
Tack alla som bidrog till att det blev trevligt och lärorikt👌
Eva Haraldsson