Vi var 25 personer som vandrade i härligt försommarväder i markerna vid Roxens nordöstra delar. Den första slingan gick ner mot Norsholms naturreservat där vi tittade på Munkeboda biskopsborg. Mandelblom och slån kantade vägen och en brun kärrhökshane jagade över maderna. Vandringen gick vidare mot Henriksborg där första fikan avnjöts. Borgen lär ha uppförts av biskop Henrik Tidemansson under andra hälften av 1400-talet. Här växte jordreva och rockentrav. Stigen tillbaka mot parkeringen slingrade sig fint genom skogen där vi blev underhållna av lövsångare och grönsångare.

Den andra slingan gick västerut genom Rundstorps naturreservat med magnifika ekar och tallar. Vi passerade det fina säteriet med sina många hästar för att efter ett stund nå målet för dagen: Den högresta poppelskogen. De balsampopplar som växer där hade just blommat över och nu började skir grönska synas i topparna. Här blev det en andra fika.

På väg tillbaka hörde vi årets första gök. En alltid lika välkommen stämma i fågelkören.

Ett stort tack till Berit och Klas för att ni visade oss de här intressanta markerna.