Vi var 26 deltagare som samlats vid Stocklycke för att vandra “Ellen Keys led”. Soligt, lite kyligt m.a.o. perfekt vandringsväder. Första stopp vid Stocklycke hamn där ett första fika intogs. Gott om vitsippor och blåsippor bland bokar klädda i skir grönska. Lövsångare, bofink och svartvit flugsnappare sjöng i sluttningen. Tyvärr var trädgården vid Ellen Keys “Strand” tillfälligt stängt. Vandringen fortsatte längs en väg  och upp genom en “slukränna” mot Hjässan, en stigning på nästan 200 meter. Gulsippor, tandrot, gullpudra, lungört och jordreva sågs innan vi pustande nådde toppen. Där blev det andra fika medan vi beundrade den milsvida utsikten.

Väl nere vid “Hjässatorget” gick vi “skogsslingan”, en vindlande stig med ett 40-tal informativa skyltar som berättade om de träd och buskar vi passerade. Med oss i gruppen hade vi Jonny, förvaltare inom Sveaskog. Han kunde berätta en hel del om skogsskolan som låg här förr och om den policy som råder inom nutida skogsbruk.

Tack Jonny för ditt inlägg.

Bo och Karin Tufvesson