Vi mötte ett Sätersborg med många nyfödda lamm och kalvar.
En riktigt kall, småblåsig dag.
Tänk bara på nyttan av att ha 200 hektar mark som naturbetas. Det innebär öppen mark med lövträd buskar osv.
Tack Jonas och Malin för ert arbete och tack för dagens visning.
Sven-Erik Pettersson