Hela 31 personer hade mött upp för dagens vandring på 11 km som vindlade sig på stigar och skogsvägar runt den östra delen av mossen. Storslagenheten och stillheten var påtaglig. Vi såg Honungsholmens urskog, passerade brandfält,  Pigans plågarsten och Lilla Göljen där vi tog vår andra fika. En flock tofsmesar och några sångsvanar noterades liksom den stora mängd mossor och lavar som finns i området. Per och Bodil Nyling guidade oss förtjänstfullt.

Bo och Karin Tufvesson

Stinkmussling

Blåmossa

Garnlav