Kyligt, lugnt och med en sol som faktiskt lyste en stund, vandrade vi under ledning av Lars och Lena Eriksson i Stussarbergsområdet. Den bitvis obanade terrängen  med bergsbranter och våta mossar hindrade inte de 30 deltagarna från att fullfölja den 5 km långa vandringen. En tjäderhöna passerade framför oss och en större hackspett hördes på avstånd. Härligt var det att känna doften av skvattram när vi trängde oss igenom snåren.

Flertalet deltagare valde sen att fortsätta in i Hjälmstorpenäs naturreservat som ligger på en udde i sjön Holpen. Hällmarkskog och lövrik sumpskog dominerar. Tyvärr hade en mängd granar angripna av granbarkborre fallit, vilket gjorde det bitvis svårt att ta sig fram. Väl framme väntade dock en värmande grilleld och kafferast nummer två.

Bo och Karin Tufvesson