Vi uppmärksammade Mossornas dag med en mossdag i Ormlångens naturreservat.
Staffan Carlsson från mossornas vänner gjorde en kanoninsats. Några mossor vi såg var

björnmossa, vitmossa, väggmossa, husmossa, kammossa, cypressflätmossa, kvast-mossa, flagellkvastmossa och sidenmossa. Det blev mycket för 26 deltagare att ta in. Stort tack Staffan för all information. Tack ni som kom. Det blev en solig dag.

Sven-Erik Pettersson