Lite dimmigt och stilla höstväder väntade de 31 personer som anträdde dagens vandring i området. Lunnsjöreservatet imponerade med några väldigt gamla granar och tallar. Det var rikt med mossor och lavar, där vi särskilt uppmärksammade den vackra blåmossan. En blomkålssvamp träffade vi också på, naturligtvis växande vid en stor tall som den lever i symbios med. Den sprakande grillelden som väntade på oss vid sjön Tolens vindskydd uppskattades.

Ett stort tack till Per och Marianne för dagens upplevelse.

Bo och Karin Tufvesson