Återigen tillbaka i Kvillingeförkastningen. Med start vid Lida gård vandrade vi upp mot Igelsjön. Sedan bar det av över tallmoarna tills vi nådde branten i söder. Där dominerade ek och hassel, gynnade av värmen i sydbranten. Lövens höstfärger både på träd och på marken längs de slingriga stigarna gav karaktär. Nötskrika, korp och ormvråk noterades, liksom en hel del svampar. Branterna bjöd på både vid utsikt och utmanande klättring uppför och nedför.

Ett stort tack till Lars och Lena Eriksson för den informativa och trevliga rundan.

Bo och Karin Tufvesson