Eric Hammarström berättade om de sociala getingarna. Cirka 20 olika arter i Sverige (jag som trodde det bara fanns getingar).
Vi insåg också att särskilja dom olika arterna inte var  lätt. Men man kan glädjas åt mångfalden och den nytta dom gör.
Bilden till vänster visar vådan av att sticka in foten i en sko när en geting redan finns där.
Det var många intresserade lyssnare som ställde frågor.
Tack Eric.
Sven-Erik Pettersson