Vi var 19 deltagare som på historisk mark följde gamla kyrkvägen från golfbanan till S:ta Maria kyrka. Tack Ann-Britt Wrenner för intressant berättande om svunna tider i risingebygden och om kyrkans historia. Vid hembyg2dsgården kunde vi bekvämt sitta och inta vårt fika bredvid klockstapeln. Vädret visade sig från sin bästa sida med en strålande höstsol från klarblå himmel. Längs vägen kunde vi se massor av svampar, många ätbara påstods det. Tack till Sven-Erik som bidrog med svampkunskap. På hemvägen tillkom några deltagare i form av 2 kor som ledde oss en bit på vägen.

Bo Karlsson