Slåttern inleddes på onsdagen då våra duktiga slåtterbalksförare förberedde nästa dags lieslåtter. Så när undertecknad anlände svingades några liar redan. Ängen nu uppdelad i ett antal rutor gjorde det lätt att ta sig en och efter tag nästa ruta osv. Smart! Ett område med särskilt fina blommor lämnades för allmän trevnad. Kaffe- och drickapaus i trädskugga kändes belönande. Tack alla ni som ställde upp denna dag.

Bo Tufvesson