Het högsommardag på en äng i full blom. Slående var den rikliga mängden av blommande nattviol, där vi till och med kunde leta fram den grönvita varianten. Blommade gjorde också ängsskallra, Jungfru Marie nycklar, tvåblad, jungfrulin, ängsvädd, stor blåklocka, ormrot, vresros och ängens juvel, den sällsynta fältgentianan.

Flera arter trollsländor och fjärilar virvlade runt varav vi kunde sätta namn på flickslända, blombagge, gräsfjäril och svavelgul höfjäril.

På fågelfronten kunde vi notera nötväcka, lövsångare, grönsiska, svarthätta och korp.

Det var ett gäng nöjda besökare som slog sig ner i skuggan för att avnjuta förmiddagsfikat.

Väl mött i juli då vi har en ny kravlös träff.

Karin och Bo Tufvesson