Hösten visade en av sina bästa sidor när ett trettiotal medlemmar samlats vid Kristinefors för att vandra östgötaleden mot jättegrytan vid Annsjön. Nattens spindelvävar lyste i motljuset och större hackspett hördes. På vägen stannade vi vid resterna av Ansebo hytta där man förr tillverkade oxskor och spiktenar vid den vattenhjulsdrivna räckhammaren. Tenarna kunde sedan på gårdarna förädlas till spikar, en dåtida hårdvaluta.

Efter en brant klättring nådde vi Perkils kättil, som med sitt djup av 12 meter och en diameter på 4 meter är en av Sveriges största. Gruset och de vackert rundade löpstenarna, som tidigare låg i grytan, kunde nu ses nedanför öppningen.

Väl nere vid den för dagen spegelblanka Anseboviken kunde vi njuta av det medhavda kaffet.

På tillbakavägen gladde oss åt två steglitser som tog för sig av tistelfrön.

För den som ännu inte upplevt den stora jättegrytan kan vi rekommendera ett besök. Vägvisning finns från vägen mellan Lämneå och Tjällmo.

Karin och Bo Tufvesson