11/11 Invasiva arter

Bibliotekets föreläsningssal var i det närmaste fullsatt denna kväll då vi gästades av Lena Bondestad som för många år sedan var medlem i Finspångs Biologiska förening och fältbiologerna och som numera arbetar som naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Föredraget gav oss in inblick om problematiken med invasiva arter. Med hjälp av människan dyker arterna upp i nya områden och sprider sig kraftigt och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Våra resor, handel och klimatförändringar är bakomliggande faktorer.

I Sverige finns för närvarande 21 invasiva arter. De alla fastighetsägare är skyldiga att utrota är jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla och smal vattenpest. Lena berättade på ett initierat sätt hur bekämpningen av dessa kan gå till.

Vi fick också höra om parkslide, kanadensiskt gullris, sjögull och parksallad. Dessa bör också bekämpas men det är än så länge frivilligt.

Mårdhunden är exempel på en djurart där Sverige lyckats hålla nere stammen medan Danmark misslyckats.

Som avslutning fick vi en uppgift nämligen att hålla utkik efter svarthuvad snigel och gulbukad vattensköldpadda. De och andra invasiva arter som man upptäcker bör rapporteras in på www.invasivaarter.nu

Tack Lena för ett mycket intressant föredrag och tack till Finspångs Bibliotek för att vi fick disponera er fina lokal.

Bo Tufvesson