Mulet och varmt höstväder rådde när vi tog oss an Kvillingeförkastningens branter. Målet var Jursla gammelskog, som vi nådde efter krokiga och ganska kuperade stigar. Hundraåriga träd, rikligt med mossor och lavar gav en nästan trolsk stämning. Fikapausen vid Herrsjön var välkommen. Därefter fortsatte vandringen genom gammelskogen och vi fick njuta av utsikt över Norrköping och Bråviken från flera punkter. Fikapaus nummer två vid Lunnsjön satt bra innan det var dags för nedstigningen mot bilarna.

Ett stort tack till Marianne och Per Teinmark för att vi fick uppleva den för många okända naturen norr om Kvillinge.

Bo och Karin Tufvesson