På grund av sjukdom blev det en utflykt med lite ändrat fokus när vi besökte Ormlångens naturreservat.
Det blev en blandad kompott med lite mossor, ännu mindre lavar och en del svamp. En spegelblank sjö och mycket granbarksborreskadad skog.
En skön lätt fuktig dag. Vi kommer tillbaka med temat “Mossor och lavar” till våren.
Sven-Erik Pettersson