”Vassmosaiksländan är Närkes landskapsinsekt” berättade Per Karlsson Linderum när han inledde sitt föredrag om trollsländor. På storbild visade han oss de magnifika insekterna och berättade om deras liv. Under fyra år har en grupp entomologer kartlagt Närkes trollsländor. Lite överraskande går en flik av Närke in i vår kommun, nordväst om Regna. Där hittade man hela 36 arter. Sammanlagt hittade man 54 arter i hela Närke av de 65 arter som totalt finns i Sverige. Som avslutning gav han oss ett uppdrag. Han bad oss att försöka hitta tre arter som inte finns noterade, men som borde finnas i vår kommun. De är griptångs-flickslända, blå kejsartrollslända och höstmosaikslända. Så nu blir det till att ge sig ut och leta nästa sommar.

Tack Per för en väldigt trevlig föreläsning!

Bo och Karin Tufvesson