Stopp vid Hov, där vi från dess fågeltorn fick en första anblick av fågelsjön. Framför oss låg många änder med krickor som dominerande inslag. Dessutom fanns skedänder, gräsänder, storskrakar och skäggdoppingar. En flock skäggmesar passerade ovanför oss för att sedan tvärdyka ner i vassen. Storskarvar och knölsvanar sågs på avstånd och flera havsörnar syntes. En blå kärrhök passerade nära tornet. Ett uppskattat inslag. På väg mot parkeringen hittade vi blåhallon. Nytt för oss!

Efter förflyttning och fika vid Glänås var det dags för stora tornet. Därifrån såg vi bland annat flera ägretthägrar, en jätteflock sothöns och brunänder.

Vid vandringen på spängerna längs sjön såg vi en stor flock steglitser och från plattformen längst bort observerades två salskrakar och en ensam skäggmes hängande i en vassvippa. Tur hade en av oss som kom på efterkälken och fick se flera skäggmesar på närhåll på spången framför sig. Blommande majviva kändes lite malplacerad med dock välkommen.

Avslutningsvis gjordes ett besök i Tåkerns fina naturrum. Tack Roger för fin guidning.

Artlista Tåkern 211010

Karin och Bo Tufvesson