Trots mulet och lite småkallt väder var vi en ansenlig skara som samlats för att få veta mer om det intressanta miljöprojekt som några markägare vill göra. Nämligen att återställa sjön Kråken till dess forna glans. Ingrid Franzén, miljökonsult, redogjorde för projektet och beskrev den vilja som nu finns att åstadkomma mer fritt vatten i våra marker.

Ett besök vid våtmarken som nu är ett stort kärr gjordes och på tillbakavägen till den värmande brasan studerades en gammal varggrop.

Vid fikastunden berättade Karin Oskarsson från LRF om sin syn på problematiken med rivning av dammar, och olika former av energiproduktion som vindkraft i skogstrakter och solcellsparker på jordbruksmark.

Ett stort tack till Ronnie Fyhr, Lars Eriksson, Ingrid Franzén och Karin Oskarsson för en väldigt givande dag. Det ska bli spännande att följa arbetet med Kråken. Kanske har vi en ny fågellokal i vardande.

Bo och Karin Tufvesson