Vi hade en härlig vandring i perfekt vandringsväder. Vi var 23 personer + hästen Geisli som gick en delvis igenslyad vandringsled utan större problem. Marika Sjödin berättade en del om blivande naturskyddsområden och gammaltallar samt lite om signalarter.

Marianne Antonson