I lätt dimma startade vi dagens vandring på den gamla kyrkstigen, som förr gick ända till Hällestads kyrka.  När vi vek av från den passerade vi flera gruvhål och slagghögar som visade på forna tiders slit i skogen. Vid en gammal, tidigare restaurerad kolarkoja, tittade en tomte ut. Han tyckte nog att det regnade in lite väl mycket nu för tiden. Väl uppe på Tornberga smakade matsäcken gott. Utefter leden hördes större hackspett och korp. Blommande cikoria på en viltåker överraskade oss vid Nydammen. Möjligen var den insådd i klövern som växte där. Några deltagare närde nog tanken att senare återvända till leden för att plocka en del av många lingon som sågs.

Karin o Bo Tufvesson