Det blev en lyckad utflykt, trots regn och blåst. Med Rogers proffsiga guidning såg vi ett förvånansvärt stort antal arter i det bistra vädret.

Det var 12 olika vadare bl.a kustpipare, småsnäppa, svartsnäppa, gluttsnäppa, och mosnäppa. Likaså fyra olika rovfåglar: havsörn, fiskgjuse, kärrhök och sparvhök.
Tre ägretthägrar passerade förbi medan gråhägern stod still i vassen.
I snåren fanns törnsångare, lövsångare och grönfink. Gulärla och sädesärla fångade insekter på strandängen och i luften flög ladusvala, hussvala och backsvala.

Artlista Leonardsberg 28 aug

Bodil och Per Nyling