Vi var en stor skara intresserade som samlades vid Folkströms kyrka denna gråmulna dag, för att se på gammal bruksmiljö och få lyssna till Folkströms historia. Bland deltagarna fanns även ett par som rest från Hjo för att närvara idag. Mannen visade sig vara ättling till en av smederna på 1700-talet vid Folkströms övre bruk.

Bra och kunnig guidning fick vi av Ann-Britt Wrenner som studerat Folkströms historia. Ann-Britt berättade Inlevelsefullt om hur folket bodde, levde och verkade i Folkström under de drygt 200 åren som järnbrukstiden varade. Hon fick även lite stöd av Curt Andersson.
Vi vandrade från kyrkan via bron över Emmaån och dammen uppströms till det så kallade Övre bruket.  Där tittade vi på spåren efter verksamheten som här pågick från 1600-talet tills bruket lades ned 1884. Här fanns då ett antal smedjor och hammare som drevs av fyra vattenhjul. Här fanns tidigare en träbro över Emmaån, men den revs för bara några år sedan.
Fikarasten avnjöts vid återkomst till kyrkan. Tyvärr fick vi inte samlas inne i kyrkan eftersom det pågår reparationer invändigt. Ann-Britt berättade även om kyrkans historia och orgeln som är byggd år 1700 och används även än idag. Och så fick vi höra klangen från klockstapeln.
Vi besökte en gammal begravningsplats som användes i slutet av 1800 talet. Den har nyligen blivit upprustad efter att ha växt igen under några år. Och vi fick titta in i ett privat fotomuseum och en f.d. handelsbod, iordningställda av Inge Lindberg. Inge bor i den ena av två kvarvarande flyglar efter den tidigare befintliga herrgården.
Under vandringen observerades bolmört och en ladusvala.

Dagens värdar var Bo Karlsson och Ann-Britt Wrenner