Den utmärkta guiden Arne Dagmalm tog med oss till tre platser där vi hittade fina orkidéer och annat.
Första anhalt Blåsås vid Stora Alvarets nordvästliga utpost. Där fick vi lära oss skilja på göknycklar och st persnycklar. Vi fann även johannesnycklar, tvåblad och nattviol.
En bakgrund om kalkplattan Öland, det tunna jordlagret och orkidéernas speciella förmåga att med hjälp av kalk och fosfor konkurrera med andra växter fick vi också lära oss.
Sedan bar det av till Ismantorps fornborg, som i sig är sevärd, för att se på krutbrännare och kattfot (röda honblommor grå hanblommor). Vit skogslilja finns också där.
Tredje anhalt Halltorps äng där vi fann guckusko, som inte var i blomning, men snart. Vi hittade också vårärt och skogsnyckel.
Alltsammans mycket intressant och lärorikt.
Boel Hansson
Kompletterar med en artlista från Marika Sjödin:
Gulsippa, Vårärt, Tandrot, Guckusko (blad), Fläcknycklar, Tvåblad, Krutbrännare, Göknycklar, Skogsbingel, Sårläka, Vätteros, Spenört, Jungfrulin, Spåtiste,l Johannesnycklar, Silvermartorn, Kattfot, Humleblomster, Nattviol, Majviva, Adam och Eva, St Pers nycklar, Fältsippa, Gullviva, Blåsippa och Murgröna.