Väl hemma kan vi blicka tillbaka till en fin fullspäckad helg på Öland, vår första utflykt med Naturskyddsföreningen. Det är alltid ett nöje att få vägledning av experter och entusiaster, och Roger utgjorde inget undantag i den kategorin! Kikare över axeln ledde han oss ner till fågelskyddsområdet i Beijershamn, åtföljd av glada läten från en grönsångare. Under häckningstiden kunde vi observera olika fågelbeteenden, allt från en större sandpipare som spelade skadad för att locka bort oss från hennes ungar, till en tofsvipa som resolut och oberörd av förbipasserande satt och ruvade sina ägg vid vägkanten. Från stranden gick vi över sjömark och tillbaks till skogen, så vi såg och hörde många fåglar under den varierande turen, varav de mest återkommande var följande:
Större strandpipare, tofsvipa, strandskata, skedand, gravand, gräsand, vitkindad gås, skärfläcka, gulärla och trädkrypare,
Tack, guiden!
Lynne Anderson
Kompletterar med en artlista från Marika Sjödin
Myrsnäppa, Större strandpipare, Gravand, Mosnäppa, Rödbena, Skrattmås, Gröngöling, Knölsvan, Grågås med gässlingar, Härmsångare, Gulärla, Koltrast, Stare, Kanadagås, Småsnäppa, Sädesärla, Skärfläcka, Stjärtmes, Nötväcka.