Efter tidigare dagars skyfallslika regn var det med viss bävan vi tog oss an dagens vandring. Hur mycket översvämmad stig skulle det vara. Alla farhågor kom dock på skam. Soligt väder, glada deltagare och högst framkomliga stigar blev dagens facit. Tolskeppsgruvan, Helvetesgapet och Vargskuttet gav glimtar av svunna tider. Aurorafjärilar i vägkanten, skogsviol och skogsstjärna efter stigen och skräddare på vattenytan i sjön Hälen. Gök, lövsångare, bofink, trädpiplärka och svarthätta underhöll efter vägen. Vid Tolskepps by betade hästar och vid Möjligheternas gård kunde vi bekanta oss med ett par minigrisar. Tolv km lång och en led vi gärna återvänder till.

Karin och Bo Tufvesson