En spegelblank skogssjö. Backig, krokig stig i moss- och lavrik terräng. Gök på avstånd. Lövsångare, bofinkar och trädpiplärkor ovanför oss. Kabbeleka, vårärt och den sällsynta lingonlika rylen. Nektarletande drottninghumlor bland nyutslagna blåbärsblommor. Brandljud, en gammal skada från forna skogsbränder ses efter stigen, liksom den ovanliga talltickan som indikerar skyddsvärd skog. Ett besök rekommenderas i ett av Finspångs finaste reservat.

Bo Tufvesson