Först en bilkarta i handen, för att sedan på krokiga vägar hitta startplatsen. Det visade sig vara Getsjötorp, vackert beläget vid södra änden av Getsjön. Därefter en vandringskarta som visade oss vägen längs små skogsvägar och stigar till Valborgsmässoberget, där det medhavda fikat intogs. Murklor, kabbeleka och blommande gran sågs medan lövsångare, svarthätta och gärdsmyg underhöll efter vägen. Ett stort tack till Sven-Erik och Lena för den goda idén. Det här känner vi att vi gärna gör om igen.

Karin och Bo Tufvesson