Soligt och lagom varmt gjorde att alla de 25 personer som mötte upp trivdes denna slåtterdag. Många jobbade med slåttern medan andra kom för att se hur det gick till. Några passade på att prova lie för första gången. På ett par ställen så sparades blommor till gagn för fjärilar och andra insekter.

På onsdag kl 15 får den som vill komma och hjälpa till att lufta och vända höet och nästa söndag är det dags för höbärgning. Väl mött!

Bo Tufvesson