Vi var 8 skådare som valt att med tidig start besöka vadarmarkerna vid Svensksund och Beteby. Vadare som sågs var mindre och större strandpipare, tofsvipa, kustsnäppa, spovsnäppa, brushane, svartsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, grönbena och drillsnäppa. Bland rovfåglar sågs havsörn, brun kärrhök, ängshök, ormvråk och pilgrimsfalk. Intressanta växter var stallört och vattenmynta. Här nedan kan du läsa hela fågelartlistan.

Peder Antonson

Svensksund200805