Trots en regnig förmiddag var det hela 12 personer som mötte upp för att för tredje året inventera de nya ängarna. Växtligheten var frodig och det dominerande inslaget var rödklint som spridit sig i stort antal. Färgkulla, backnejlika, cikoria, alsikeklöver och harklöver var några av de 64 inräknade arterna vi hittade. Passa på att göra ett besök. Inom några dagar slår rödklinten ut.  Inom kort kommer en komplett artlista för den som är intresserad.

Bo Tufvesson