Hela 19 personer mötte upp i Börgöl i vackert sommarväder. Det blev en lärorik vandring längs en skogsväg med rikligt bevuxna vägrenar. Höskallra, stinksyska, krustistel, norsk femfingerört och skogsvicker var bara några av de växter vi såg där. Jan Dorell som är bra på skalbaggar visade oss bl.a. humlebagge och tordyvel.  Därefter svängde vi in på den gamla järnvägsvallen där man förr fraktade torv med hästdragna vagnar ner till kajen vid Ormlången. Torv som sedan fraktades med pråmar till Lotorps järnbruk. Fika blev det sedan på en vacker äng där mängder av orkidéen Jungfru Marie nycklar växte. På våtängar ner mot ån såg vi sjöranunkel, fackelblomster och ängsruta. Sammanlagt blev 59 blommande växter noterade. Tack Peder och Marianne för god guidning och tack Ann-Christine för att du tipsade oss om de fina markerna.

Bo Tufvesson