Trots +3 grader och duggregn i luften var det hela 12 personer som samlades vid banvallen där det första tåget gick 1874. Längs banvallen stannade vi vid Bårstorps hytta. Vi såg flera tranpar, en helt orädd större hackspett, några harar, kärrviol, gökärt och mandelblom. Framme i Borggård fick vi ta del av några barndomsminnen innan vi slog oss ner för att fika vid den gamla postbåtshamnen. På återvägen fick vi veta mer om observatoriet. Årets första blommande liljekonvalj gladde oss också.

Nästa tisdag blir det vandring i Rejmyre.

Bo Tufvesson