Det blev en fin förmiddag i Regnaholms naturreservat. Nästan 40 personer hade mött upp så vi fick dela in oss i tre grupper. Bokskogen hade precis börjat grönska så sikten var god. Taltrast och bofink hördes nästan hela tiden och längs den slingrande reservatsstigen noterade vår grupp även fiskgjuse, gärdsmyg, grönsångare, blåmes, mindre hackspett, lövsångare, brun kärrhök, nötväcka, grågås, svarthätta, svartvit flugsnappare, större hackspett, spillkråka, trädkrypare, rödhake och på avstånd ropande storlom. På slutet såg första gruppen en nyväckt kattuggla flyga iväg till en lugnare sovplats.

Bo Tufvesson